هود لامینار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه اشباع چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

نشانی آزمایشگاه :

کرج - سه راه واریان شهر ( پایینتر از حسین آباد راه آهن) - روبروی پادگان شهید کچویی - ایستگاه تحقیقات البرز

مشخصات هود لامینار:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

نام انگلیسی :

Laminar Flow Hood

زمینه های کاربردی

كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ایجاد شرایط استریل برای کشت قارچ ------ خوب
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ایجاد شرایط استریل برای کشت قارچ های عامل پوسیدگی چوب توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ غیر از روزهای تعطیل با هماهنگی قبلی
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضا جزایری كارشناس ۰۲۶-۳۶۷۷۲۰۳۰
رضا حاجی حسنی كارشناس ۰۲۶-۳۶۷۷۰۸۳۰