لیست کامل این دستگاه

هود لامینار | Laminar Flow Hood