هود لامینار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه زیست‌شناسی مولکولی گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه زیست فناوری، ص پ 116-13185

مشخصات هود لامینار:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

نام انگلیسی :

Laminar Flow Hood

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استفاده از دستگاه برای کشت میکروبی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
الهام سرحدی دکتری ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۳۱۲
سیدمحسن حسام‌زاده حجازی دانشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۴۲۲