استاندارد آئین کار سلامت و ایمنى در محیط هاى کار با نانومواد توسط ستاد ویژه توسعه فناورى نانو منتشر شد.

استاندارد ” آئین کار سلامت و ایمنى در محیط هاى کار با نانومواد“ که پیش‌نویس آن در کمیسیونهای مربوط توسط ستاد ویژه توسعه فناورى نانو مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری در سال 1388 تهیه و تدوین شده در دویست و چهل و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژی مورخ 05/12/1388 طرح و تصویب گردید. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران، مصوب بهمن 1371، به عنوان استاندارد ملى ایران منتشر شد.

متن کامل این استاندارد از اینجا قابل دریافت است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code