در سا لهای اخیر، پیاد هسازی استاندارد ISO 9001 در آزمایشگاه های انجام آزمون، مورد توجه معدودی مراکز آزمایشگاهی قرار گرفته است.

در سا لهای اخیر، پیاد هسازی استاندارد ISO 9001 در آزمایشگاه های انجام آزمون، مورد توجه معدودی مراکز آزمایشگاهی قرار گرفته است. بعضی از مراکز خدماتی مانند آزمایشگاه ها با توجه به سطح تحصیلات بالای پرسنل و تجهیزات گران قیمتی که دارند و همچنین نبودن رقابت زیاد در این حوزه کاری تخصصی، تا به حال نیاز بسیار کمی به پیاده سازی این استانداردها احساس می کرده اند. با این وجود، اهمیت فراوان نتایج آزمونهای آزمایشگاهی برای انجام سرمایه گذاری در سایر بخشها باعث شده که این سازمانها به استانداردهای مدیریت کیفیت روی خوش نشان دهند. در این مقاله سعی شده است دلایل مفید بودن پیاده سازی استاندارد ISO 9001 در آزمایشگاه ها و همچنین مزایای آن شرح داده شود.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code