در کاربرد یک رویه آزمون عوامل مختلفی از جمله اپراتور، دستگاه مورد استفاده، کالیبراسیون دستگاه و شرایط محیطی (شامل دما، رطوبت، فشار هوا) در تغییرات نتایج آزمون موثر هستند و با تغییر آزمایشگاه تغییر خواهند کرد.

آزمایشگاه یادآور محیطی است علمی و تحقیقاتی که در آن بررسی‌های زیادی روی مواد، موجودات و برهم کنش‌های آنها صورت می‌پذیرد. از این رو مخاطراتی نیز افراد فعال در این حوزه را تهدید می‌کند.
بی شک هر چه زمان حضور در معرض مخاطرات افزایش یابد، خطر مواجهه با آنها و حوادث احتمالی ناشی از آنها نیز بیشتر خواهد شد. از این رو کارشناسان آزمایشگاه‌ها که زمان زیادی را برای انجام آزمایش و تحقیق در محیط آزمایشگاه می‌گذرانند از جمله کسانی هستند که در معرض آسیب‌های احتمالی قرار خواهند داشت و ممکن است سلامت آنها را حتی در دراز مدت تحت تاثیر قراردهد.
بر این اساس الزامیست همه افراد مرتبط با آزمایشگاه‌ها با راه‌های مقابله و کاهش صدمات ناشی از آن آگاه باشند. 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code