این مقاله، مروری بر چگونگی آماده‌سازی نمونه‌های مایع و جامد، به منظور خوانش با دستگاه جذب اتمی و پلاسمای جفت شده القایی نشر اتمی است.

این مقاله، مروری بر چگونگی آماده‌سازی نمونه‌های مایع و جامد، به منظور خوانش با دستگاه جذب اتمی و پلاسمای جفت شده القایی نشر اتمی است.

آماده‌سازی نمونه برای انجام آنالیز شیمیایی، شامل بخش‌های بسیار مهم و اساسی است به‌طوری که اگر آماده‌سازی به درستی انجام نگیرد، خطاهای زیادی در نتایج آزمایش‌ها به وجود می‌آورد.


ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha