شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کارگاه های آموزشی تخصصی زیر را با همکاری اعضای هیئت علمی و کارشناسان برگزار می کند:

کارگاه های آموزشی تخصصی به ترتیب با عناوین زیر و سرفصل های ذکر شده در تصویر توسط شبکه آزمایشگاهی برگزار می گردد:
 
1- کارگاه کیفیت خاک و روشهای پایش آن 
 
 2- کارگاه شناسایی موروفولوژی قارچ‌های میکوریزی آربسکولار
 
3- کارگاه سنجش کلونیزاسیون میکوریزی در ریشه و تراکم اسپور در خاک
 
4- کارگاه آشنایی با میکرو ارگانیسمهای مفید خاک
 
5- کارگاه آشنایی با نرم افزارGLA  و کاربرد آن در پژوهش‌های جنگل 
 
6- کارگاه معرفی مدلهای هوش مصنوعی و کاربرد آن در منابع طبیعی   
 
7- کارگاه آشنایی با نرم افزارR  و کاربرد آن در پژوهش‌های منابع طبیعی
 
8- کارگاه نقش آنزیم‌های خاک در چرخه‌های زیستی و سنجش فعالیت 2 آنزیم مهم اسید و آلکالین فسفاتاز   
 
 9- کارگاه میکروارگانیسمهای محلول کننده فسفات

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code