دوره کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه ها بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در روز چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400 در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بر گزار گردید.

در ادامه اجرای استقرار استاندارد  ISO/IEC 17025 که در 4 فاز در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در حال اجرا است، به منظور آشنایی کارکنان آزمایشگاه با روش­های تضمین کیفیت نتایج آزمون، دوره «کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه ها بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025» با شرکت جانشین مدیر ارشد، مدیران فنی، مدیر کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه­های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در روز چهارشنبه 31 شهریور 1400 به مدت 8 ساعت بصورت تئوری در محل آمفی تئاتر، با تدریس سرکار خانم دکتر لیلا قشجویی برگزار گردید.

 

 

در این دوره ضمن بررسی روش اجرایی تضمین کیفیت در نتایج آزمون­ و فرمهای ضمیمه، به بررسی تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت پرداخته شد. همچنین 4 مرحله ی تضمین کیفیت که شامل انتخاب روش مناسب، برنامه ریزی، تهیه مستندات و نهایتا تفسیر نتایج می­باشد، تشریح گردید. در نهایت از مدیران فنی محترم خواسته شد تا ضمن مکتوب کردن دستورالعمل تضمین کیفیت روش­های آزمون، نسبت به انجام مستمر فرایند تضمین کیفیت با همراهی کارشناسان آزمایشگاه اقدام نمایند.

 

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code