موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان متولی تحقیقات منابع طبیعی کشور، برگزارکننده کارگاه‌های آموزشی در زمینه منابع طبیعی می باشد. این کارگاه‌ها توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان مجرب موسسه در فضای باغ گیاهشناسی ملی ایران و آزمایشگاه‌های مجهز موسسه به صورت نظری و عملی اجرا می گردند.

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان متولی تحقیقات منابع طبیعی کشور، برگزارکننده کارگاه‌های آموزشی در زمینه منابع طبیعی می باشد. این کارگاه‌ها توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان مجرب موسسه در فضای باغ گیاهشناسی ملی ایران و آزمایشگاه‌های مجهز موسسه به صورت نظری و عملی اجرا می گردند.

 

 برگزاری کارگاه‌ها به صورت تئوری و عملی است.
 در پایان دوره گواهی‏نامه معتبر از سوی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اعطاخواهد شد.
مهلت ثبت نام هر کارگاه ۲۴ ساعت قبل از برگزاری به اتمام میرسد.

متقاضیان محترم می توانند،‌ در صورت ثبت نام در بیش از یک کارگاه آموزشی در هر دوره،‌ مشمول تخفیفات ویژه (کارگاه دوم ۱۰%، کارگاه سوم ۲۰%،کارگاه چهارم به بعد ۳۰%) شوند،‌ همچنین متقاضیان دانشجو  می توانند مشمول ۳۰% تخفیف ویژه دانشجویی با ارائه کارت دانشجویی شوند.

لطفا قبل از تکمیل ثبت نام حتما با شماره تلفن ۴۴۷۸۷۲۱۰-۰۲۱ تماس برقرار نمایید.

کارگاه های آموزشی تابستان 1399

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code