اولین جلسه کمیته تخصصی استاندارد آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مورخ 1396/03/09 در سالن اسناد از ساعت 9 تا 12:30با محورهای ذیل تشکیل شد:
  • معرفی اولویت های استقرار
  • بررسی تجهیزات و آزمون های شبکه آزمایشگاهی موسسه
  • بررسی محورهای مربوط به اولویت اول
  • برنامه ریزی استقرار و ممیزی استاندارد
سپس هر یک از اعضا کمیته به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code