آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۷۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

زمینه های تخصصی :

- مقایسه و بررسی سازوکارهای گونه‌های مختلف جنگلی و مرتعی از نظر تحمل به خشکی و شوری و عناصر سنگین - اثر تنش های مختلف غیر زیستی بر مولفه‏ های مختلف فیزیولوژیک، متابولومیک و یونومیک از جمله: محاسبه روابط آبی (درصد رطوبت نسبی بافت‌ها RWC، وزن آماس، میزان کمبود آب نسبت به حالت اشباع)، تعیین مقاومت روزنه‏ ای از روی تغییر در الگوهای تنظیم کننده رشد از جمله ABA، تنظیم اسمزی از روی اسمولیت‌های آلی در گیاه، پرولین، گلیسین بتائین، اندازه‌گیری میزان قند، کلروفیل، تعداد و ابعاد روزنه (بررسی آناتومیکی)، تغذیه معدنی گیاه (بررسی میزان سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم)، مقدار آنزیم‌ها نظیر پراکسیداز، کاتالاز و ... در اندام‌های گیاه. - تشخیص عوامل شوری در مناطق مختلف - بررسی و شناسایی تنش‌های محیطی غیر زیستی از جمله سرما و عناصر آلاینده در مناطق مختلف - شناسایی و بهره‌گیری از ذخایر ژنتیکی و تنوع گونه‌های موجود در کشور به‌ منظور شناسایی گونه‌های مقاوم به تنش های مختلف - بهبود و بهینه‌سازی روش‌های اندازه گیری صفات فیزیولوژی - استفاده از بیوتکنولوژی در شناسایی گونه‏ های مقاوم به تنش های غیر زیستی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،گروه زیست فناوری، آزمایشگاه های جابربن حیان، ص پ 116-13185

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،گروه زیست فناوری، آزمایشگاه های جابربن حیان، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتاقک رشد کربن دی اکسید دار

 • حمام آب

 • دستگاه اندازه گیر سطح برگ

 • دستگاه اندازه گیری پتانسیل آبی برگ

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • طیف سنج نوری

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هود لامینار