آزمایشگاه کشت بافت گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه کشت بافت
سال تاسیس : ۱۳۷۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

زمینه های تخصصی :

- ریزازدیادی گیاهان جنگلی و مرتعی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه زیست فناوری، ص پ 116-13185

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه زیست فناوری، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتاقک رشد

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار

 • ترازوی حساس

 • دستگاه ضدعفونی کننده

 • میکروسکوپ معکوس

 • هود لامینار