آزمایشگاه ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران

زمینه های تخصصی :

بیوشیمیایی فیزیولوژیکی مولکولی سیتوژنتیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران اتوبان تهران کرج بعد از عوارضی قدیم خروجی پیکان شهر انتهای خیابان بیست متری دوم بلوار موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور (بخش بانک ژن)

نشانی دفتر :

تهران اتوبان تهران کرج بعد از عوارضی قدیم خروجی پیکان شهر انتهای خیابان بیست متری دوم بلوار موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور (بخش بانک ژن)

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه یخ ساز

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار