آزمایشگاه ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۴
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : پروین صالحی شانجانی
 • تلفن : ۵-۴۴۷۸۷۲۸۲داخلی ۴۰۵ و ۴۱۵
 • نمابر : ۴۴۷۸۷۲۲۳
 • http://labsnet.rifr-ac.org
 • nrgb@rifr-ac.ir
زمینه های تخصصی : بیوشیمیایی فیزیولوژیکی مولکولی سیتوژنتیک
نشانی آزمایشگاه : تهران اتوبان تهران کرج بعد از عوارضی قدیم خروجی پیکان شهر انتهای خیابان بیست متری دوم بلوار موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور (بخش بانک ژن)
نشانی دفتر : تهران اتوبان تهران کرج بعد از عوارضی قدیم خروجی پیکان شهر انتهای خیابان بیست متری دوم بلوار موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور (بخش بانک ژن)
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آون
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر پی اچ
 • ترازوی حساس
 • حمام آب
 • روتاتور
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • شیکر ارلن اوربیتالی
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هود لامینار
 • یخ ساز