آزمایشگاه ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

آزمایشگاه ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران

زمینه های تخصصی :

بیوشیمیایی فیزیولوژیکی مولکولی سیتوژنتیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران اتوبان تهران کرج بعد از عوارضی قدیم خروجی پیکان شهر انتهای خیابان بیست متری دوم بلوار موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور (بخش بانک ژن)

نشانی دفتر :

تهران اتوبان تهران کرج بعد از عوارضی قدیم خروجی پیکان شهر انتهای خیابان بیست متری دوم بلوار موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور (بخش بانک ژن)

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخ ساز