آزمایشگاه ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • universiti technologi Brunei

  • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

   • گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران

زمینه های تخصصی :

بیوشیمیایی فیزیولوژیکی مولکولی سیتوژنتیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران اتوبان تهران کرج بعد از عوارضی قدیم خروجی پیکان شهر انتهای خیابان بیست متری دوم بلوار موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور (بخش بانک ژن)

نشانی دفتر :

تهران اتوبان تهران کرج بعد از عوارضی قدیم خروجی پیکان شهر انتهای خیابان بیست متری دوم بلوار موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور (بخش بانک ژن)

تجهیزات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • اندازه گیر پی اچ

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • روتاتور

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • یخ ساز