آزمایشگاه تکنولوژی بذر گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه تکنولوژی بذر
سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران

زمینه های تخصصی :

تکنولوژی بذر

نشانی آزمایشگاه :

: تهران- اتوبان تهران‌کرج، بعد از عوارضی، خروجی پیکان شهر، انتهای بیست متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بانک ژن منابع طبیعی، صندوق‌پستی116-13185 ک پ 1683634413

نشانی دفتر :

تهران- اتوبان تهران‌کرج، بعد از عوارضی، خروجی پیکان شهر، انتهای بیست متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بانک ژن منابع طبیعی، صندوق‌پستی116-13185 ک پ 1683634413

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • دستگاه پرس ریلی فویل

 • ژرمیناتور

 • شمارشگر بذر

 • شمارشگر بذر

 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • هود شیمیایی