آزمایشگاه تکنولوژی بذر
سال تاسیس : ۱۳۸۴
زمینه های تخصصی : تکنولوژی بذر
نشانی آزمایشگاه : : تهران- اتوبان تهران‌کرج، بعد از عوارضی، خروجی پیکان شهر، انتهای بیست متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بانک ژن منابع طبیعی، صندوق‌پستی116-13185 ک پ 1683634413
نشانی دفتر : تهران- اتوبان تهران‌کرج، بعد از عوارضی، خروجی پیکان شهر، انتهای بیست متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بانک ژن منابع طبیعی، صندوق‌پستی116-13185 ک پ 1683634413
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • آون
  • پرس ریلی فویل
  • ژرمیناتور
  • شمارشگر بذر
  • شمارشگر بذر
  • طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR )
  • هود شیمیایی