آزمایشگاه عصاره گیری بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه عصاره گیری
سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

زمینه های تخصصی :

- استخراج مواد مؤثره گیاهان دارویی - انجام برخی آزمون های کنترل کیفیت

نشانی آزمایشگاه :

اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکانشهر، خیابان بیست متری دوم، بلوارموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاهان دارویی و محصولات فرعی

نشانی دفتر :

اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکانشهر، خیابان بیست متری دوم، بلوارموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاهان دارویی و محصولات فرعی

تجهیزات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور 

 • پردازشگر فراصوت

 • پروب فراصوت

 • پلاریمتر 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه همگن ساز

 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • یخچال فریزر

 • یخچال فریزر

 • یخچال فریزر