آزمایشگاه اسانس‌گیری
سال تاسیس : ۱۳۷۰
زمینه های تخصصی : اسانس گیری از گیاهان دارویی برگزاری کارگاه استخراج اسانس
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185
نشانی دفتر : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185
تجهیزات آزمایشگاه
  • آب مقطرگیر
  • آب مقطرگیر
  • آون
  • اسانس گیر
  • ترازوی دیجیتال
  • حمام آب