آزمایشگاه اسانس‌گیری بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه اسانس‌گیری
سال تاسیس : ۱۳۷۰

سازمان مرتبط :

 • universiti technologi Brunei

  • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

   • بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

زمینه های تخصصی :

اسانس گیری از گیاهان دارویی برگزاری کارگاه استخراج اسانس

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • آب مقطرگیر

 • آون

 • اسانس گیر

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب