آزمایشگاه آناتومی و بیولوژی چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه آناتومی و بیولوژی چوب
سال تاسیس : ۱۳۶۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

زمینه های تخصصی :

بررسی و مطالعه ویژگیهای : - تشریح بافت چوب - سلولهای تشکیل دهنده - ابعاد یا بیومتری الیاف - شناسایی نوع و جنس چوب - تعیین ضرایب کاغذ سازی - فیزیک چوب ( دانسیته در شرایط مختلف رطوبتی، همکشیدگی و واکشیدگی چوب، رطوبت چوب، تخلخل چوب) - تعیین احتمالی بهترین مورد مصرف هر چوب در صنعت

نشانی آزمایشگاه :

کرج، سه راه واریان شهر (پایینتر از حسین آباد راه آهن)، روبروی پادگان شهید کچویی، ایستگاه تحقیقات البرز

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون خلاء

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • میکروسکوپ پروژکتینا

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو