آزمایشگاه آناتومی و بیولوژی چوب
سال تاسیس : ۱۳۶۷
زمینه های تخصصی : بررسی و مطالعه ویژگیهای : - تشریح بافت چوب - سلولهای تشکیل دهنده - ابعاد یا بیومتری الیاف - شناسایی نوع و جنس چوب - تعیین ضرایب کاغذ سازی - فیزیک چوب ( دانسیته در شرایط مختلف رطوبتی، همکشیدگی و واکشیدگی چوب، رطوبت چوب، تخلخل چوب) - تعیین احتمالی بهترین مورد مصرف هر چوب در صنعت
نشانی آزمایشگاه : کرج، سه راه واریان شهر (پایینتر از حسین آباد راه آهن)، روبروی پادگان شهید کچویی، ایستگاه تحقیقات البرز
نشانی دفتر : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ص پ 116-13185
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • آون خلاء
  • برش مقاطع نازک
  • ترازوی دیجیتال
  • میکروسکوپ پروژکتینا
  • میکروسکوپ نوری(OM)
  • میکروسکوپ استریو
  • میکروسکوپ استریو
  • میکروسکوپ استریو