آزمایشگاه مکانیک چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه مکانیک چوب
سال تاسیس : ۱۳۶۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

زمینه های تخصصی :

1-مکانیک چوب و فراورده های چوبی

نشانی آزمایشگاه :

کرج حسین آباد راه آهن جنب زندان شهید کچویی - مجتمع تحقیقاتی البرز - بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن

نشانی دفتر :

کرج حسین آباد راه آهن جنب زندان شهید کچویی - مجتمع تحقیقاتی البرز - بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه