دستگاه اندازه گیری درجه روانی خمیر کاغذ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه شیمی و خمیر کاغذ بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

نشانی آزمایشگاه :

کرج، سه راه واریان شهر (پایینتر از حسین آباد راه آهن)، روبروی پادگان شهید کچویی، ایستگاه تحقیقات البرز

مشخصات دستگاه اندازه گیری درجه روانی خمیر کاغذ:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

نام انگلیسی :

Beating & Freeness Tester

زمینه های کاربردی

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری درجه روانی خمیر کاغذ gr بالای 90%
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درجه روانی خمیر کاغذ توسط آزمايشگاه ۱۳۶,۵۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سعید مهدوی فیض آبادی - ۰۲۶-۳۶۷۷۲۰۳۰