دستگاه آون

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه زیست‌شناسی مولکولی گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه زیست فناوری، ص پ 116-13185

مشخصات دستگاه آون:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

نام انگلیسی :

oven

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سیدمحسن حسام‌زاده دانشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۴۲۲