دستگاه اتوکلاو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه کشت بافت گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه زیست فناوری، ص پ 116-13185

مشخصات دستگاه اتوکلاو:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

نام انگلیسی :

Autoclave

زمینه های کاربردی :

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل وسایل و مواد توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
لیلا میرجانی كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۳۳۳