دستگاه اتوکلاو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه عصاره گیری بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

نشانی آزمایشگاه :

اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکانشهر، خیابان بیست متری دوم، بلوارموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاهان دارویی و محصولات فرعی

مشخصات دستگاه اتوکلاو:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

نام انگلیسی :

Autoclave

زمینه های کاربردی :

مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل کردن محلولها و مواد توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
استریل کردن محلولها و مواد در اختيار قرار دادن دستگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا بهراد كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۵۱۴