دستگاه آب مقطرگیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه شیمی و خمیر کاغذ بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

نشانی آزمایشگاه :

کرج، سه راه واریان شهر (پایینتر از حسین آباد راه آهن)، روبروی پادگان شهید کچویی، ایستگاه تحقیقات البرز

مشخصات دستگاه آب مقطرگیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

نام انگلیسی :

Water Distiller

زمینه های کاربردی :

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه آب مقطر سانتيمتر مكعب تا دو بار تقطیر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب مقطر توسط آزمايشگاه ۳۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عباس فخریان روغنی - ۰۲۶-۳۶۷۷۲۰۳۰
سعید مهدوی فیض آبادی - ۰۲۶-۳۶۷۷۲۰۳۰
محمد مهدی برازنده مربي ۰۲۶-۳۶۷۷۲۰۳۰