دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات بیابان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه خاکشناسی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات بیابان

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه احقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات بیلبان، ص پ 116-13185

مشخصات دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

نام انگلیسی :

Electrical Conductivity Meter

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هدایت الکتریکی µS/cm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هدایت الکیریکی خاک توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
لیلا کاشی زنوزی كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۴۳۱ و ۴۸۱