دستگاه اسانس گیر

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

نشانی آزمایشگاه :

کرج، حسین آباد راه آهن، بلوار شهید کچویی، روبروی زندان شهید کچویی، ایستگاه تحقیقاتی البرز، بخش تحقیقات گیاهان دارویی

مشخصات دستگاه اسانس گیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

نام انگلیسی :

Clevenger

زمینه های کاربردی :

علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسانس گرم متوسط
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اسانس گیری توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
اسانس گیری در اختيار قرار دادن دستگاه ۱۰۰,۰۰۰