دستگاه استخراج سوکسله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه عصاره گیری بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

نشانی آزمایشگاه :

اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکانشهر، خیابان بیست متری دوم، بلوارموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاهان دارویی و محصولات فرعی

مشخصات دستگاه استخراج سوکسله:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

نام انگلیسی :

Soxhlet Extractor

زمینه های کاربردی

علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

از این دستگاه در استخراج عصاره به روش سوکسله استفاده می شود که با یک سری تجهیزات شیشه ای دیگر تکمیل می گردد.

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عصاره گیری توسط آزمايشگاه ۶۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا بهراد كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۵۱۴