دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مکانیک چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

نشانی آزمایشگاه :

کرج حسین آباد راه آهن جنب زندان شهید کچویی - مجتمع تحقیقاتی البرز - بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن

مشخصات دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

نام انگلیسی :

Universal Testing

زمینه های کاربردی :

مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خواص مکانیکی پاسكال میلی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خمش توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
فشار توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
برش موازی الیاف توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
شکافخوری توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
کشش موازی الیاف توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
میخ کشی توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
سختی به روش برینل توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۲:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۲:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۲:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۲:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فرداد گلبابائی مربي ۰۲۶-۳۶۷۷۲۴۸۲