دستگاه آون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه تکنولوژی بذر گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران

نشانی آزمایشگاه :

: تهران- اتوبان تهران‌کرج، بعد از عوارضی، خروجی پیکان شهر، انتهای بیست متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بانک ژن منابع طبیعی، صندوق‌پستی116-13185 ک پ 1683634413

مشخصات دستگاه آون:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

نام انگلیسی :

Oven

زمینه های کاربردی :

علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رطوبت درصد 1%
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری رطوب در اختيار قرار دادن دستگاه ۲۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
لیلا فلاح حسینی كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۳۹۰ و ۴۰۵
محسن نصیری استاديار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۳۳۹
معصومه رمضانی كارشناس -
محمدرضا پهلوانی كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۴۱۳
محمود امیرخانی كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۴۱۶ و ۴۱۷