دستگاه اتوکلاو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه سیتوژنتیک گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه احقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه زیست فناوری، ص پ 116-13185

مشخصات دستگاه اتوکلاو:

نام انگلیسی :

Autoclave

زمینه های کاربردی :

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استریل نمودن پاسكال درجه سانتی‌گراد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل نمودن در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۴:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فرشته اسدی کرم كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۳۲۸
سیدمحسن حسام‌زاده دانشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۴۲۲