دستگاه اتوکلاو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه اکوفیزیولوژی و بیوتکنولوژی جنگل بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات جنگل

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ص پ 116-13185

مشخصات دستگاه اتوکلاو:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

نام انگلیسی :

Autoclave

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
طاهره علیزاده كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۴۲۰