لیست کامل این دستگاه

سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا | High Speed Refrigerated Centrifuge