تماس با ما
اتوبان تهران کرج- بعد از عوارضی- خروجی پیکانشهر- خیابان شهید گودرزی- بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- دفتر خدمات فنی و امور آزمایشگاهی
صندوق پستی: 116-13185
شماره تماس: 5-44787282-021 نمابر: 44787223-021
پست الکترونیکی: nrln@rifr-ac.ir